Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
14.10.2013

JOPPD Dopuna podataka (Vrsta izvješća “3”)

Dopunom Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća: 3 mogu se

  • nadopunjavati podaci o stjecateljima primitka/osiguranicima koji nisu bili iskazani na izvornom izvješću iako je za iste danom podnošenja izvornog izvješća nastupila obveza izvješćivanja
  • podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku kojemu je na izvornom izvješću bio unesen pogrešan OIB

Dnevno se može podnijeti samo jedno izvješće sa oznakom vrste izvješća 3 za istu oznaku izvješća!

Dopuna Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 obavlja se na sljedeći način:

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

KORAK 1. Ispunite on-line narudžbu

KORAK 2. Na Vašu e-mail adresu, trenutno, stiže ponuda

KORAK 3. Provedite uplatu po ponudi

(Pretplata za 365 dana = 160 HRK + PDV = 200 HRK)

Vaš korisnički pristup će biti aktivan unutar par radnih sati!

PRETPLATA ZA PRISTUP SADRŽAJIMA PORTALA

Opći uvjeti korištenja